แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเติบโตและการรักษาสมาชิก

แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเติบโตและการรักษาสมาชิก

ตลอดพระคัมภีร์ พระเยซูทรงระบุว่าพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่สัตย์ซื่อ พระองค์ยังทรงเรียกสาวกของพระองค์ให้ยอมรับบทบาทของพวกเขาในฐานะผู้เลี้ยงแกะภายใต้การกำกับดูแลของพระองค์ ดูแลและปกป้องฝูงแกะของผู้เชื่อ ในบริบทนี้พระเยซูทรงเรียกร้องอย่างจริงจังต่อผู้ติดตามพระองค์ให้แสวงหาแกะที่หลงไปจากฝูง “คุณคิดอย่างไร?” พระเยซูตรัสว่า “ถ้าผู้หนึ่งมีแกะร้อยตัวและตัวหนึ่งหลงทาง 

เขาจะไม่ต้องละแกะเก้าสิบเก้าตัวนั้นและไปที่ภูเขา

เพื่อตามหาตัวที่หลงไปหรือ?”

โดย​ใช้​อุทาหรณ์​เรื่อง​สามัญ​สำนึก พระ​เยซู​ทรง​แสดง​ว่า​คน​เลี้ยง​แกะ​จะ​ไม่​พอ​ใจ​กับ​ฝูง​แกะ​ที่​มี​เก้า​สิบ​เก้า​ตัว​เมื่อ​หาย. แน่นอน คนเลี้ยงแกะส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางเศรษฐกิจของเขาเอง อย่างไรก็ตาม พระเยซูกำลังพูดถึงความสำเร็จของคริสตจักรของพระองค์ในภาระหน้าที่ในการแสวงหาและทวงคืนผู้ที่พลัดหลงจากความปลอดภัยของฝูงแกะ และทำงานอย่างแข็งขันเพื่อลดการสูญเสียคนที่พระคริสต์สิ้นพระชนม์ให้น้อยที่สุด

วัตถุประสงค์ 6 ของแผนกลยุทธ์ของศาสนจักรคือ “เพิ่มการภาคยานุวัติ การคงอยู่ การบุกเบิก และการมีส่วนร่วมของเด็ก เยาวชน และคนหนุ่มสาว” จุดประสงค์ของวัตถุประสงค์นี้ไม่ใช่เพียงเพื่อส่งเสริมการเติบโตเท่านั้น แต่เพื่อรักษาผู้ที่ได้รับความศรัทธาภายในฝูงในฐานะผู้เลี้ยงแกะที่ซื่อสัตย์ของพระคริสต์ 

แน่นอน มีบางครั้งที่คนที่เคยเดินกับพระคริสต์พลัดหลงไปจากพระองค์และคริสตจักรของพระองค์ แม้แต่พระคริสต์เองก็เผชิญสิ่งนี้ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก (ยอห์น 6:66) อย่างไรก็ตาม เราควรทำงานอย่างแข็งขันเพื่อลดสิ่งนี้โดยปลูกฝังชุมชนฝ่ายวิญญาณที่ส่งเสริมการเติบโตฝ่ายวิญญาณ การตระหนักรู้และเอาใจใส่ต่อความต้องการของกันและกัน และรักษามิตรภาพแห่งความจริงและการสามัคคีธรรมคริสเตียนให้คงอยู่

ความกังวลหลักประการหนึ่งของวัตถุประสงค์ 6 คือการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดความก้าวหน้าที่สำคัญ (KPI) รวมถึงการมีส่วนร่วมที่หลากหลายของสมาชิก ทั้งในคริสตจักรท้องถิ่นและพันธกิจในชุมชน ภายในกำแพงโบสถ์ ซึ่งควรรวมถึงการให้คำปรึกษาและบำรุงเลี้ยงสมาชิกใหม่และคนหนุ่มสาวผ่านโปรแกรมการเป็นสาวกที่กระตือรือร้น ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้คนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระกายของพระคริสต์ 

ภายในบ้าน ดูเหมือนว่าสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการนมัสการเป็นประจำซึ่งทำให้ศรัทธาและการรับใช้ที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางของวงครอบครัว และสำหรับทุกคนที่ปรารถนาจะติดตามพระเยซู การเข้าใจข้อผูกมัดส่วนตัวของเราที่มีต่อพระคริสต์ผ่านการดูแลทุกคน—เวลา ของประทานฝ่ายวิญญาณ ส่วนสิบ และการบริจาคของเรา (ตัวชี้วัด 6.1, 6.3, 6.4, 6.5)

คริสตจักรและสถาบันนิกายต่าง ๆ ที่ปรารถนาจะชนะ รักษา และเรียกคืนสมาชิกก็จะตระหนักถึงความต้องการภายในคริสตจักรและชุมชนโดยรอบด้วย คริสตจักรควรส่งเสริมชุมชนภายในคริสตจักรอย่างแข็งขัน เช่นเดียวกับการป้องกันภัยคุกคามต่อความสามัคคีทางจิตวิญญาณ 

ผู้นำศาสนจักรทุกระดับต้องแสวงหาและส่งเสริมแนวทาง

ที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่ทำให้แต่ละคนคืนดีกันและต่อพระองค์ คริสตจักรและสถาบันนิกายทุกแห่งควรให้คำมั่นที่จะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดทางร่างกาย อารมณ์ และทางเพศ และให้การคุ้มครองผู้ที่เปราะบางเป็นอันดับแรก แง่มุมที่เป็นประโยชน์ของความสามัคคีและชุมชนในคริสตจักรไม่ควรมองข้ามหรือมองข้าม (ตัวชี้วัด 6.2)

แง่มุมที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ได้แก่ การตระหนักรู้และเคารพผู้คนที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมต่างกัน คริสตจักรที่มีสมาชิกจากหลากหลายเชื้อชาติควรตระหนักถึงความจำเป็นในการสื่อสารกันอย่างอดทน มีน้ำใจ และละเอียดอ่อนต่อกัน และไม่ตั้งสมมติฐานหรือด่วนสรุปก่อนเวลาอันควร 

ความเต็มใจที่จะเข้าใจและเห็นคุณค่าในมุมมองของพี่น้องชายหญิงแสดงถึงความเคารพต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวของพระคริสต์ การตระหนักรู้ระหว่างวัฒนธรรมควรสร้างความอ่อนไหวต่อผู้คนที่ถูกมองข้ามซึ่งมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมต่างกันในอาณาเขตของคริสตจักรหรือสถาบัน ซึ่งรวมถึงความเต็มใจและความสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ชุมชนผู้ลี้ภัยที่ต้องการความช่วยเหลือหลังจากหนีออกจากพื้นที่ที่ไม่มั่นคงหรือถูกสงคราม การทำเช่นนี้เป็นการกล่าวถึงความท้าทายของพระคริสต์โดยตรงในการรับทราบและดูแล “พี่น้องที่ต่ำต้อยที่สุดของเขา (มัทธิว 25:40, NKJV)” รวมถึงความท้าทายของเอลเลน ไวท์ในการทำงานภาคสนาม “ที่ไม่เคยทำงานมาก่อน” (Christian Service, p. 199) (ตัวชี้วัด 6.6, 6.7)

สุดท้ายนี้ KPI 6.8 ด้านการบริหารจะใช้เฉพาะกับสถาบันที่มีความสามารถในการติดตามแนวโน้มของการภาคยานุวัติและความสูญเสียทั่วทั้งอาณาเขต โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนหนุ่มสาว เยาวชน และเด็กที่เติบโตขึ้นมาในคริสตจักร KPI นี้ปรารถนาที่จะย้อนกลับการล่องลอยของการสูญเสียคนหนุ่มสาวของเรา โดยใช้โซลูชันพันธกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ไม่ใช่ทุกส่วนของคริสตจักรโลกจะเหมือนกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจุดไหนที่เราขาดไป และเราจะให้บริการ มอบอำนาจ และมีส่วนร่วมกับคนหนุ่มสาวได้ดีขึ้นอย่างไร เพื่อให้เราสามารถช่วยให้พวกเขาสร้างรากฐานสำหรับชีวิตแห่งการรับใช้ที่เติมเต็ม .

Credit : สล็อตเว็บตรง100 / ดูหนังฟรี / 50รับ100