June 2022

น้ำอาจทำลายสนามแม่เหล็กของดาวอังคาร

น้ำอาจทำลายสนามแม่เหล็กของดาวอังคาร

ไฮโดรเจนส่วนเกินใกล้แกนกลางของดาวเคราะห์แดงอาจทำให้การพาความร้อนหยุดลงได้ THE WOODLANDS, Texas — สนามแม่เหล็กที่หายไปของดาวอังคารอาจจมลงในแกนกลางของดาวเคราะห์ ไฮโดรเจนที่มากเกินไป ซึ่งแยกออกจากโมเลกุลของน้ำและเก็บไว้ในเสื้อคลุมดาวอังคารสามารถปิดการพาความร้อนการปิดสนามแม่เหล็กตลอดไป นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ Joseph O’Rourke เสนอวันที่ 21 มีนาคมที่การประชุมวิทยาศาสตร์ทางจันทรคติและดาวเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์คิดว่าสนามแม่เหล็กเกิดจากการปั่นแกนเหล็กหลอมเหลวของดาวเคราะห์...

Continue reading...